Finish;   English;   Swedish;

Välittömästi toimenpiteen jälkeen tiesin, että tämä hoito todella toimii. Hoidon jälkeen en enää hikoillut, ja se oli mahtavaa. Toimenpiteestäni on aikaa nyt kaksi vuotta, ja tulokset ovat säilyneet. Nykyisin voin pukeutua, kuinka tahdon. Minun ei tarvitse enää olla huolissani epämiellyttävästä hienhajusta tai paitojen kainaloalueen kostumisesta. Valokuvissa minulla ei enää ole märkiä läiskiä kainaloiden kohdalla. (Asiakaspalaute)

Liikahikoilun hoito

Liikahikoilu on monille ihmisille todellinen ongelma, joka rajoittaa jokapäivästä elämää, vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vaurioittaa pahimmassa tapauksessa itsetuntoa.

 

Cityklinikalla hikoilua ja liikahikoilua hoidetaan kahden erilaisen toimenpiteen avulla:

 1. miraDry (kainaloiden hikoilu ja liikahikoilu)
 2. botuliinihoito eli botox (käsien, jalkojen, kainaloiden ja kasvojen hikoiluongelmat)

Kainaloiden liikahikoilu pois pysyvästi – miraDry 

 

MiraDry on ratkaisu, jos kainaloiden liikahikoilu vaivaa. Mikroaaltoteknologiaan perustuva toimenpide on markkinoiden tehokkain hoitomuoto kainaloiden hikoiluun. Sen avulla voidaan poistaa pysyvästi vähintään 82 prosenttia kainaloiden hikoilusta. MiraDry mullistaa liikahikoilun hoidon. Toimenpide antaa pysyvät tulokset nopeasti, ilman leikkauksia. Toimenpiteen voi suorittaa vaikka lounastunnin aikana.

MiraDry on turvallinen, kliiniset testit läpäissyt toimenpide, jonka avulla kainaloiden liikahikoilu voidaan hoitaa pysyvästi. Se on ensimmäinen ja ainoa pysyvät tulokset antava liikahikoilun hoito, jonka Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA on hyväksynyt. Mikroaaltoavusteinen liikahikoiluhoito on hyväksytty myös EU-alueella: miraDry-toimenpiteen CE-merkintä osoittaa, että se täyttää EU-lainsäädännössä mainitut turvallisuusvaatimukset.

 

Liikahikoilu ja miraDry-hoito

MiraDry on puolentoista tunnin pituinen ei-kirurginen toimenpide, joka tehdään lääkärin vastaanotolla. Hoito perustuu tarkasti ohjatun, turvallisen mikroaaltoenergian käyttöön. Elimistölle vaaratonta lämpöenergiaa suunnataan kainaloiden alueelle niin, että kainaloiden hikirauhaset menettävät lämmön vaikutuksesta toimintakykynsä. Hoito kohdistuu sekä ekkriini- että apokriinirauhasiin. Tämän vuoksi hikinesteen lisäksi häviää myös hien epämiellyttävä haju. Hoidon jälkeen myös karvankasvu kainaloissa vähenee tai loppuu kokonaan.

MiraDry-toimenpiteen avulla saavutetaan pysyviä tuloksia. Vaikeat tapaukset saadaan pysyvästi kuriin, kun toimenpide toistetaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä miraDry-käsittelystä. Tutkimukset osoittavat, että yhden miraDry-käsittelyn jälkeen liikahikoilu vähenee keskimäärin 82 prosenttia. Useimmissa tapauksissa yksi miraDry-toimenpide riittää.

MiraDry ei vaadi toipumisaikaa. Hoidon jälkeen potilas voi palata välittömästi takaisin jokapäiväisten aktiviteettiensa ja harrastustensa pariin. Urheilun voi aloittaa muutaman päivän kuluttua hoidosta. Hoidon jälkeen esiintyy joskus pientä turvotusta ja kipua hoitoalueella. Mahdolliset kivut ja turvotus häviävät muutaman viikon kuluessa. Kainaloalueen tuntomuutoksia esiintyy joillakin potilailla. Ne häviävät vähitellen viikkojen kuluessa.

 

Muut hoitomuodot, kuten antiperspiratit ja botuliinipistokset, ovat väliaikaisia ratkaisuja liikahikoiluun, ja niiden toiminta perustuu hikirauhasten väliaikaiseen rauhoittamiseen tai lamaannuttamiseen. MiraDry sen sijaan tarjoaa pysyvän ratkaisun hikoiluongelmaan. MiraDry-hoitoa ei tarvitse uusia. Siksi se on ylivertainen muihin ei-kirurgisiin hoitomuotoihin verrattuna. (Cityklinikan sertifioitu miraDry-lääkäri)

 

Tuloksia

MiraDry-hoito perustuu kainaloiden hikirauhasten pysyvään hajottamiseen. Keho ei tuota uusia hikirauhasia, joten hoidon tulokset ovat pysyviä ja merkityksellisiä. (Li, Gang et al. 2009. Antigen Expression of Human Eccrine Sweat Glands. )

Uusin kliininen tutkimus osoittaa, että hikoilu vähenee miraDry-potilailla vähintään 82 prosenttia (H. Chin-Ho Hong, MD, Mark Lupin, MD et al; Dermatol Surgery 2012; 38:728-735).

Kuten kaikissa toimenpiteissä, myös miraDry-hoidossa tulokset ovat yksilöllisiä. Yksilöllisten erojen takia tulokset vaihtelevat jonkin verran potilaiden kesken.

Usein esitettyjä kysymyksiä

1. Miksi ihminen hikoilee?

Iho on ihmisen suurin elin. Eräs ihon monista tehtävistä on osallistua lämmönsäätelyyn eli ylläpitää kehon normaalilämpötilaa. Kehon lämpötilan sääteleminen tapahtuu verenkierron ja hikoilemisen avulla. Lämmönsäätely tapahtuu pienien hikirauhasten avulla. Pieniä hikirauhasia on muun muassa kämmenissä ja jalkapohjissa.
Kainaloissa on suuria hikirauhasia, jotka eivät osallistu kehon lämmönsäätelyyn. Kainaloiden hikirauhasten alkuperäinen tarkoitus on luultavasti ollut ihmisen ominaishajun kehittäminen.

2. Miten keho tuottaa hikeä?

Kainaloissa on kahdentyyppisiä hikirauhasia, jotka sijaitsevat välittömästi ihon pinnan alla. Ekkriinirauhaset erittävät kirkasta, hajutonta nestettä. Apokriinirauhaset erittävät paksumpaa nestettä, joka usein tuoksuu hyvin voimakkaasti.

3. Miksi jotkut ihmiset hikoilevat enemmän kuin toiset?

Joidenkin ihmisten hikirauhaset toimivat hyvin aktiivisesti. Ne erittävät hikeä, vaikkei varsinaista syytä hieneritykselle ole. Yliaktiiviset hikirauhaset erittävät hikeä myös määrällisesti enemmän kuin lämmönsäätelyn kannalta olisi tarpeen. Joidenkin ihmisten hikirauhaset tuottavat hikeä neljä tai viisi kertaa normaalia enemmän.

4. Eikö liikahikoilu ole epätavallista?

Ei lainkaan. Liikahikoilu on miljoonien ihmisten ongelma. Amerikkalaisia tutkittaessa todettiin, että kaksi kymmenestä amerikkalaisesta kokee hikoilevansa liikaa. Ongelmasta ei puhuta mielellään. Onkin vaikea arvioida, kuinka moni suomalainen kärsii tästä vaietusta ongelmasta.

5. Mistä tiedän, onko vaivani liikahikoilua?

Mikäli vastaat ”kyllä” johonkin seuraavista kysymyksistä, miraDry-toimenpide voi olla Sinulle sopiva ratkaisu.

 • Joudutko joskus nolostumaan kainaloittesi hikoilemisesta?
 • Vaikuttaako kainaloiden hikoileminen jokapäiväiseen elämääsi?
 • Käytätkö säännöllisesti antiperspiranttia?
 • Huolestuttaako Sinua joskus, että toiset huomaavat hikitahrat paidassasi?
 • Vaihdatko vaatteita useammin kuin kerran päivässä kainaloiden hikoilemisen takia?
 • Valitsetko vaatteesi hikoilemisen ehdoilla? Vältteletkö joitakin kangaslaatuja, värejä tai malleja?
 • Oletko joutunut heittämään vaatteita menemään sen takia, että hiki on turmellut ne.
6. Mikä miraDry-toimenpide on?

MiraDry-hoito on turvallinen, kliiniset tutkimukset läpäissyt ratkaisu kainaloiden liikahikoiluun. Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto on tutkinut ja hyväksynyt miraDry-hoidon. Toimenpiteellä on myös Euroopan Unionissa käytettävä, turvallisuuden takaava CE-merkintä. Toimenpide on nopea ja ei-kirurginen. Se tehdään lääkärin vastaanotolla.

7. Miten hikoilu häviää?

MiraDry-hoidossa suunnataan lämpöenergiaa kontrolloidusti ja tarkasti alueille, joissa kainaloiden hikirauhaset sijaitsevat. Lämmön vaikutuksesta hikirauhaset hajoavat ja niiden toiminta estyy pysyvästi.

8. Mitä miraDry-toimenpiteessä tapahtuu?

Cityklinikan lääkäri räätälöi hoidon molemmille kainaloalueille erikseen, niin että mikroaallot osuvat tarkasti hikirauhasiin. Ennen hoitoa kainalot puudutetaan, jotta hoito olisi mahdollisimman miellyttävä. Kun kainaloalueesi ovat puutuneet, lääkäri vie laitteen käsikappaleen lähelle kainaloasi. Käsikappaleesta lähtevä sähkömagneettinen lämpöenergia hajottaa kainaloiden hikirauhasia.

9. Kuinka pitkään miraDry-toimenpiteeseen varataan aikaa?

Toimenpide kestää noin puolitoista tuntia. Jos hikoilu on erittäin runsasta, tarvitaan joskus kaksi toimenpidekertaa kolmen kuukauden välein. Näin varmistetaan korkealaatuiset lopputulokset, jotka ovat pysyviä.

10. Sattuuko miraDry-hoito?

Suuri osa potilaista tuntee hieman kipua paikallispuudutusta annettaessa. Itse toimenpiteen aikana iholla tuntuu pientä painetta ja lämpöä. Joissakin kohdissa voi tuntua hetkellistä kuumaa pistelyä, joka kestää muutamia sekunteja. Tuntemukset eivät ole sietämättömiä. Kun potilaat arvioivat toimenpiteen epämiellyttävyyttä asteikolla 1-10 (1=miellyttävä, 10=hyvin epämiellyttävä), keskimääräinen arvosana on kaksi.

11. Miten miraDry eroaa muista hikoiluhoidoista?

Liikahikoilu on yleinen vaiva. Sitä hoidetaan monilla tavoin. Hoitojen avulla pyritään yleensä estämään väliaikaisesti hikirauhasten toiminta. Antiperspiranttien vaikutus kestää yleensä noin vuorokauden, botuliinin avulla hikirauhasten toiminta estetään muutamaksi kuukaudeksi. Pysyvästi kainaloiden hikoileminen saadaan poistetuksi myös kirurgian avulla.

Leikkauksiin sisältyy aina jonkin verran komplikaatioiden riskejä. MiraDry on toistaiseksi ainoa toimenpide, jonka avulla voidaan tarjota pysyviä ja pitkäkestoisia tuloksia liikahikoilun hoitoon ilman kirurgiaa ja leikkauksiin liittyviä riskejä.

12. Voidaanko miraDry-hoito tehdä muualle kuin kainaloihin?

Ei. MiraDry-toimenpiteellä poistetaan vain kainaloiden liikahikoilu. Mikroaallot toimivat vain, mikäli hoitoalueella on rasvakudosta, kuten kainaloissa on. Käsissä, jalkaterissä ja otsassa ihonalaisen rasvan määrä on erittäin vähäinen, joten mikroaaltoavusteinen hoito ei näille alueille sovi

Botox hikoilun hoitoon 

Kela on myöntänyt botuliinilääkkeelle peruskorvattavuuden kun sitä käytetään liikahikoiluun. Kela-korvattavien botoxhoitojen yhteydessä on muistettava, että potilas noutaa botuliinin (botoxin) itse apteekista ennen hoitoon saapumistaan.
Tähän saakka antiperspiranttien jälkeen tehokkain hoito liikahikoiluun on ollut ionihoito (iontoforeesi). Ionihoidon vaikutus kestää kuitenkin vain lyhyen ajan. Koska hoito on uusittava vähintään kaksi kertaa viikossa, se voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Haittana siis on se, että hoidoissa pitää käydä säännöllisesti eivätkä tulokset silti ole kovin pysyviä.
Botoxin teho liikahikoilussa perustuu sen hikirauhasen toimintaa lamaannuttavaan vaikutukseen, jolloin hikoilu hoidetulla alueella loppuu miltei kokonaan. Lääke estää hikoilua välittävien sympaattisten hermojen toimintaa, ja hikoilu vähenee muutamien päivien kuluessa ruiskutuksesta. Hyvä hoitotulos pysyy noin 6-12 kuukautta.
Botox ruiskutetaan hikoiluhoidossa vain ihon sisäisesti (intradermaalisesti) joten vaikutus ruiskutusalueen alla oleviin lihaksiin on olematon.
 
Tyypilliset paikat, joissa botuliinia käytetään liikahikoilun hoitamiseen:
 • Kainalot
 • Kädet
 • Jalkapohjat
 • Nivusalue
 • Otsa ja päänahka
Hoitavalta lääkäriltä edellytetään erityistä perehtyneisyyttä ruiskutustekniikkaan. Ruiskutuksiin käytetään erityisen lyhyttä ja ohutta neulaa. Käsi- ja jalkaterien liikahikoiluhoito saattaa olla kivulias, ja sen takia ennen varsinaista toimenpidettä annetaan monesti ns. johtopuudutus, joka on myös injektio.
Yliannostuksen vaaraa botuliinihoidossa ei ole. Liikahikoiluhoidossa käytetään noin 50 – 150 yksikköä botuliinia. Vertailukohteena voidaan pitää neurologisten tilojen botuliinihoitoja, joissa botuliinia käytetään jopa 400 yksikköä kerrallaan. Todellinen myrkytysvaara aiheutuu vasta silloin, kun botuliinia ruiskutetaan suonensisäisesti yli 3000 yksikköä
Botuliini aiheuttaa harvoin sivuvaikutuksia ja asiaan perehtyneen, kokeneen lääkärin tekemänä hoito on turvallista. Botoxhoidon jälkeen iholla näkyy vain pieni pistosjälki ja joskus lievää turvotusta. Samana päivänä tulisi välttää aurinkoa, saunaa ja urheilua.
Botoxhoitoa ei tehdä jos potilaalla on jokin lihassairaus. Raskauden ja imetyksen aikana emme myöskään suosittele botoxin käyttöä.

Ota yhteyttä

Me tahdomme antaa aikaamme sinulle. Konsultaatiokäynnillä voit keskustella esteettisen lääketieteen ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti juuri niistä asioista asioista, joihin etsit ratkaisua.

Ensimmäinen konsultaatiokäynti Cityklinikalla on aina maksuton, eikä se sido sinua mihinkään.

 

Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon nyt.

 

Hinnat

 

miraDry


AAAM-sertifioitu lääkäri Piotr Sikorski
Ensimmäinen käsittelyTarvittaessa toinen käsittelyKlinikka
miraDry-toimenpide1990 €


990 €
Cityklinikka Helsinki
Cityklinikka-AktiivirahaAlk. 99,50 €/kkAlk. 49,50 €/kkVaraa Aktiiviraha-neuvottelu puhelimitse numerosta
0201 777 288
miraDry-kampanja verkkokaupassa

Lääketieteellisiä botuliinihoitoja teemme myös Hyvinkäällä ja Riihimäellä.

Muut botuliinihoidot

HintaKlinikka
Botox hampaiden narskutteluun399 € Cityklinikka Helsinki, Turku, Lahti
Botox kainaloiden liikahikoiluun199 € (+ aine, jonka asiakas noutaa apteekista reseptin saatuaan)Cityklinikka Helsinki, Turku, Lahti
Botox käsien liikahikoiluun299 € (+ aine, jonka asiakas noutaa apteekista reseptin saatuaan)Cityklinikka Helsinki, Turku, Lahti
Botox päänsärkyyn tai migreeniin299 € (+ aine, jonka asiakas noutaa apteekista reseptin saatuaan)Cityklinikka Helsinki, Turku, Lahti